Leerlingenraad op de Wâldiik 

  

In de leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen groep. Kinderen die in de leerlingenraad zitten vinden het leuk om over allerlei schoolse zaken mee te praten.  

Met de leerlingenraad stimuleren we de kinderen actief mee te denken over het werk- en leerklimaat, het beleid en de organisatie van diverse terugkerende activiteiten. Ze leren omgaan met democratie, zelfstandig te denken en op te komen voor hun eigen mening. En de kinderen leren vergaderen, leiding te geven, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Kortom actief burgerschap!  

 

Waarom hebben we een leerlingenraad? 

 • De stem van het kind vinden we belangrijk. 

 • De eerste kennismaking met democratische vaardigheden. 

 • De betrokkenheid van de kinderen wordt bevorderd. 

 • De kinderen krijgen verantwoordelijkheid voor schoolse zaken. 

 • De kwaliteit van de school wordt bevorderd. 

 • De kinderen leren wat realistisch en haalbaar is. 

 • Het kritisch denkvermogen en het probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd. 

 • Het actief burgerschap wordt bevorderd. 

 

Hoe ziet de leerlingenraad eruit? 

 • De leerlingenraad bestaat uit 6-8 kinderen. 

 • De groepen 5 t/m 8 leveren 2 vertegenwoordigers per groep. 

 • De kinderen stellen zichzelf verkiesbaar, presenteren zichzelf en worden democratisch gekozen door hun groepsgenoten. 

 • De leerlingeraad wordt ieder schooljaar opnieuw gekozen. 

 • De vertegenwoordigers van de klas, vertegenwoordigen ook een adoptieklas (groep 1-4)  

 • Groep 7-8 vertegenwoordigt groep 3-4 

 • Groep 5/6 vertegenwoordigt groep 1-2 

 • In de eerste vergadering van het jaar wordt er een voorzitter en notulist gekozen. 

 • De directeur is bij de vergaderingen aanwezig. 

 • Eén keer per 6 weken komt de leerlingenraad op vrijdagmiddag om 12.30 uur bij elkaar. 

 • Elke 6 weken brengt de leerlingenraad verslag uit in de klas en op Social schools. In de teams omgeving van de leerlingenraad worden de verslagen opgeslagen.  

 

Wat doet de leerlingenraad allemaal? 

 • We denken mee over activiteiten die gaan komen. 

 • We kijken terug op de activiteiten die er zijn geweest zoals de kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, koningsspelen, sportdagen, schoolbrede projecten. 

 • We vertellen de kinderen over de ontwikkelingen, vragen input en evalueren deze. 

 • We bespreken de bevindingen van de lesmethodes. 

 • We bespreken de sfeer op school (binnen en buiten). Hoe gaat het met de Vreedzame school? 

 • We bespreken de post uit de ideeënbus.  

Ideeënbus: 

Bij de greenscreenroom hangt naast het bord van de leerlingenraad en de Vreedzame school een ideeën bus. Hier kunnen alle kinderen ideeën in stoppen om de school te verbeteren. De leerlingenraad bespreekt de ideeën dan in de vergadering. 

 

Leerlingenraad 2023-2024

Dit schooljaar zitten de volgende kinderen in de leerlingenraad: 

 • Verona 
 • Kirtsten
 • Jaylin
 • Thomas
 • Josha
 • Nikita
 • Isa Beau