Ons team


 

Gideon Kruisselbrink

Directeur

Desley de Vries

leerkracht

Grietje Kooistra

Groep 1/2

Meer info

Iskje Pama

Groep 3/4 en rekencoördinator

Wendela Hielema

Lio stage groep 3/4

Meer info

Gerrit Ytsma

Groep 5/6, Leerkracht ondersteuner

Ineke van Popta

groep 5/6, taal-, talentcoördinator

Stienke Mulder

Groep 7/8, intern begeleider

Jellie Alma

Groep 7/8, media innovator

Lubbert Jan Dijk

Vakleerkracht gymnastiek

Aan

conciërge