Oudervereniging

De oudervereniging adviseert de MR over beleidszaken. Verder is zij verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, zoals het innen van de ouderbijdrage, het donateursgeld en het bekostigen van activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie.

De samenstelling van de oudervereniging is als volgt:

  • Vacature, voorzitter
  • André Nijholt, penningmeester
  • Simon de Wagt