Oudervereniging

De oudervereniging adviseert de MR over beleidszaken. Verder is zij verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, zoals het innen van de ouderbijdrage, het donateursgeld en het bekostigen van activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie. De ouderverening vertegenwoordigt ook de identiteitscommissie van onze school. 

De samenstelling van de oudervereniging is als volgt:

  • Yvonne Mesken 
  • Bindina Bosma
  • Ria Renkema
  • Anna Baron