Informatievoorziening

We vinden het belangrijk dat ouders / verzorgers veel en duidelijk worden geïnformeerd.
Dit doen wij op onderstaande manieren.

Mededelingen
Via de besloten omgeving op Social Schools worden elke week mededelingen gedeeld met de ouders/ verzorgers. 

Schoolkrant
Twee keer per jaar, voor de kerst- en de zomervakantie, ontvangen de ouders / verzorgers en de leden/ donateurs de schoolkrant.

Website
We hebben een prachtige website www.dewaldiik.nl. Op de site staat veel informatie over de school. Ook kunt u er foto’s, nieuwsbrieven, de schoolgids etc. vinden.

Schoolgids
In de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders / verzorgers de schoolgids aangeboden. Deze is geldig voor het lopende schooljaar.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar is er in iedere groep een informatieavond waarin de dagelijkse activiteiten, de leerstof en andere bijzonderheden besproken worden.

Ouderavond
Ieder jaar in oktober of november houden we een algemene ouderavond. Op deze avond vinden de verkiezingen van de OR en MR plaats. De penningmeester van de OR doet financieel verslag. Na de pauze komt een onderwerp aan de orde dat te maken heeft met school, kind en samenleving.

Rapportgesprekken
Twee keer per schooljaar, in februari en juni, krijgen de kinderen een rapport. N.a.v. het rapport worden de ouders / verzorgers uitgenodigd om over de ontwikkeling van hun kind op school te komen praten.

Tussentijdse gesprekken
In de loop van het schooljaar kan er een aanleiding zijn voor een tussentijds gesprek. Dit kan zijn op verzoek van ouders of van de leerkrachten. Tijdens dit gesprek, dat een informeel karakter heeft, wisselen ouders/verzorgers en de leerkracht van gedachten over de vordering van kinderen.

Huisbezoek
Het eerste kennismakingsbezoek vindt plaats in groep 1. De leerkracht van groep 1 gaat bij elk nieuw gezin op huisbezoek. Behalve kennismaken, komen allerlei zaken m.b.t. uw kind en de school aan de orde.

Ouder en jeugd steunpunt 

Ieder kind verdient passend onderwijs. Om dat voor elkaar te krijgen, is een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en scholen belangrijk. Als ouder heb je soms vragen, bijvoorbeeld over de hulp die scholen kunnen geven. Of over de aanmelding bij een school. Met die vragen kun je terecht bij Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland. Ook voor advies of een luisterend oor kun je bij ons terecht. Goed onderwijs voor alle kinderen, daar gaan wij voor.

https://www.ouderenjeugdsteunpuntfriesland.nl