Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs ingevoerd. Het doel hiervan is kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden in hun eigen leefomgeving. In het bijzonder gaat het om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Dit zijn de kinderen die extra begeleiding nodig hebben van bijvoorbeeld een onderwijsassistent en/ of aangepaste lesmaterialen/ hulpmiddelen nodig hebben. In sommige gevallen is het niet mogelijk de leerling verder te begeleiden op de reguliere school en is het nodig dat hij/ zij naar een speciale school gaat.

Hoe werkt passend onderwijs?

Scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband krijgen geld om goed onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband ontvangt het geld en besluit over de toewijzing van ondersteuning en geld voor scholen. Het is de bedoeling dat scholen precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen, zodat ze in overeenstemming met het samenwerkingsverband ondersteuning op maat kunnen organiseren. Roobol maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Roobol heeft de expertise regionaal georganiseerd door samen te werken met drie andere besturen in het netwerk “de Wâlden”. Op deze manier kan er voldoende gebruik gemaakt worden van expertise en is er een dekkend onderwijsaanbod georganiseerd samen met andere onderwijspartners.

Voor welke leerlingen is Passend Onderwijs?

Passend Onderwijs is voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, voor deze leerlingen is zorgplicht.

Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we u naar de schoolgids.

Schoolgids