Een school zonder kinderen is een leeg gebouw, maar ook de ouders zijn onmisbaar binnen een school. De ouders van onze school worden zowel op formeel als informeel ingezet. 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie helpt het hele jaar door bij activiteiten, met name de activiteiten die jaarlijks terugkomen zoals Sinterklaas, kerst, schoolontbijt, Koningsdag en laatste schooldag.
Ook zorgen zij voor een leuke decoratie van de school passend bij de tijd van het jaar.

Op dit moment zitten de volgende ouders in de activiteitencommissie: Alina de Vries, Jitske de Wagt, Wilma Flonk. 
Wilt u ook meedenken en organiseren bij de activiteiten op school? Neem dan contact op met 1 van de ouders uit de commissie. 

Hulpouders

Hulp bij het leerproces, met name bij het lezen en in de ateliers worden ouders (en/of grootouders) ingezet om groepjes kinderen te helpen bij een bepaalde leeractiviteit. Wij gaan er vanuit dat de ouders die assistentie verlenen binnen het onderwijs, de doelstellingen van de school respecteren en zich net als de leerkrachten en de kinderen houden aan de regels en afspraken die binnen de school van kracht zijn.

Wij zijn erg blij met de inzet van (groot)ouders en waarderen de moeite die zij hiervoor nemen.

Voor uitstapjes of andere activiteiten wordt in de loop van het schooljaar ook nog vaak een beroep gedaan op hulpouders. Deze oproepen komen in de nieuwsbrief te staan. Ook kunt u jaarlijks opgeven voor welke activiteiten de school u mag benaderen.