“Samen werken, samen ontwikkelen”

ROOBOL is toe aan haar derde strategisch beleidsplan. De afgelopen twee periodes hebben we laten zien dat we ambitie hebben en hoge eisen durven stellen aan de kwaliteit van het onderwijs, aan onze medewerkers en aan onze omgeving. En het werkt om hoge doelen te stellen en er naar te streven deze te halen. De voor ons liggende periode blijven we actief onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze opdracht, het bieden en behouden van kwalitatief en algemeen toegankelijk onderwijs in Noordoost Friesland, te vervullen.

Noordoost Friesland is een prachtig gebied om te wonen, te werken en om er onderwijs te krijgen en te geven. De komende jaren zullen vooral in het teken staan van krimp en de effecten daarvan op onze scholen.

Op onze website https://www.roobol.frl vindt u het strategisch beleidsplan ROOBOL 2019-2023.