Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het Roobol-kantoor. 

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden: 

De heer H. Dijkstra voorzitter Raad van Toezicht, remuneratiecommissie 

Mevrouw T. Veenma-Koster remuneratiecommissie 

Mevrouw S.C. Westra-Bosch vice-voorzitter Raad van Toezicht, commissie Onderwijs en Kwaliteit 

Mevrouw W. van de Venn commissie Onderwijs en Kwaliteit 

Mevrouw O. de Vries audit en financiële commissie 

De heer P. Maasbommel audit en financiële commissie 

De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl