Privacybeleid 

 

Stichting ROOBOL vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Naast het laten opstellen van een kloppend beleid betekent dit ook dat we afspraken maken met leveranciers. Ook werken we binnen de school aan bewustwording.

 

Privacybeleid 

Onze school maakt onderdeel uit van Stichting ROOBOL. Voor alle scholen van Stichting ROOBOL wordt een uniform privacybeleid gehanteerd. Op www.roobol.frl/informatie/privacy is de actuele versie van het privacybeleid voor onze hele stichting te vinden. Dit omvat:

 

Opgave verwerkte gegevens van leerlingen

Privacyreglement voor leerlingen

Sociale media-reglement voor leerlingen
 

Functionaris Gegevensbescherming 

Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor Stichting ROOBOL is dit Femke Schotanus. 

Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u een bericht sturen naar privacy@roobol.frl.