Missie en identiteit

Onze missie (opdracht):

 • Wij zijn een ‘eigen-wijze’, toekomstgerichte en gezonde school;
 • Wij zien diversiteit als een verrijking;
 • Wij zijn een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen;
 • Wij zijn een school met oog voor ambities en talenten;
 • We zijn een vreedzame school;

Onze visie (uitgangspunten):

 • De identiteit van de school bepaalt ons handelen en omgaan met elkaar;
 • Het sociale welbevinden van  leerlingen en leerkrachten staat centraal, waarbij wij uitgaan van de basisbehoeften aan relatie (ik ken jou), competentie (je kan het) en autonomie (doe het maar)Opbrengstgericht
 • Aandacht en tijd voor talentontwikkeling;
 • Het bieden van een rijke, uitdagende leeromgeving;
 • Rust, regelmaat, respect en structuur;
 • De samenwerking tussen  leerling, leerkracht en ouders;
 • Een doorgaande lijn in het leerproces;
 • Het bieden van ondersteuning –waar nodig- aan de individuele leerling;
 • werken met oog voor ambitie;

Identiteit 

De identiteit van de school

De omgang met elkaar is gebaseerd op waarden en normen die voortkomen uit de binnen de school voorkomende levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Onze basis is  wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Op twee momenten per week krijgen de kinderen LEVO (Levensbeschouwelijk Vormend Onderwijs) of GVO (Godsdienstig Vormend Onderwijs).Op dinsdag wordt er een gezamenlijke les gegeven van de docenten van HVO/GVO en op donderdag wordt een gesplitste les gegeven door de eigen leerkracht. Naast bovenstaande lessen krijgen de kinderen één keer per week het programma ‘de Vreedzame School’ aangeboden. Dit wordt door alle kinderen gevolgd en kan door alle leerkrachten worden gegeven. Daarnaast kunnen de kinderen iedere dag deelnemen aan het gebed in de gemeenschappelijke ruimte.